zdobyć


zdobyć
Zdobyć coś sposobem zob. sposób 3.
Zdobyć ostrogi (w czymś) zob. ostroga.
Zdobyć świat zob. świat 22.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zdobyć — dk, zdobyćbędę, zdobyćbędziesz, zdobyćbądź, zdobyćbył, zdobyćbyty zdobywać ndk I, zdobyćam, zdobyćasz, zdobyćają, zdobyćaj, zdobyćał, zdobyćany 1. «odebrać coś komuś przemocą, opanować, zagarnąć coś w walce» Zdobyć twierdzę, ziemię, łupy. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • zdobyć (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zdobywać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdobyć [zyskać] sobie nazwisko — {{/stl 13}}{{stl 7}} stać się powszechnie szanowanym, sławnym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jako świetny lekarz szybko zdobył nazwisko. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdobywać się – zdobyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} robić, nabywać coś kosztem wyrzeczeń, znacznego wysiłku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zdobyć się na wycieczkę do Egiptu. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podbijać – podbić [zdobywać – zdobyć] świat — {{/stl 13}}{{stl 33}} zdobywać powszechną popularność, sławę; stawać się znanym, popularnym, powszechnie używanym :{{/stl 33}}{{stl 10}}Podbił świat swoimi odkryciami. Komputery podbijają świat. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdobywać – zdobyć ostrogi — {{/stl 13}}{{stl 7}} zdobywać doświadczenie, pozycję, osiągać coś w jakimś zawodzie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wtedy zdobywali ostrogi dzisiejsi profesorowie i kierownicy ekspedycji. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ostroga — Zdobyć ostrogi (w czymś) «zdobyć doświadczenie, pozycję w jakiejś dziedzinie, w jakimś zawodzie»: Kilku młodych zdolnych, choć całkiem jeszcze nie znanych szerszej publiczności (...) próbowało zdobyć ostrogi w modzie (...). TSt 7/2000. Trzasnąć,… …   Słownik frazeologiczny

  • zdobywać — Zdobyć coś sposobem zob. sposób 3. Zdobyć ostrogi (w czymś) zob. ostroga. Zdobyć świat zob. świat 22 …   Słownik frazeologiczny

  • zdobywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zdobywaćam, zdobywaća, zdobywaćają, zdobywaćany {{/stl 8}}– zdobyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk XIIb, zdobywaćbędę, zdobywaćbędzie, zdobywaćbądź {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • palec — m II, D. paleclca; lm M. paleclce, D. paleclców 1. «jeden z pięciu członków stanowiących zakończenie ręki lub stopy człowieka; także zakończenie kończyn u zwierząt i ptaków» a) «palec u ręki» Duży, serdeczny palec. Mały palec. Wskazujący palec.… …   Słownik języka polskiego